Muziekprojecten in het basisonderwijs

Wat kunnen Muziekvereniging Voorwaarts en de Zeister muziekschool voor u betekenen? 


Muziek maakt slim! Wellicht heeft u dit al eerder gehoord maar het is inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond. Zelf muziek maken heeft een zeer positieve invloed op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen (zie bijv. muziekmaaktslim). Het gezamenlijk musiceren versterkt het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Toch is het muziekonderwijs in Nederland door bezuinigingen flink uitgehold.

Het goede nieuws is dat veel partijen daar de laatste jaren verandering in willen brengen, zoals o.a. het platform Méér Muziek in de Klas, waarvan Hare Majesteit Koningin Máxima de erevoorzitter is. Scholen kunnen subsidies krijgen wanneer wordt samengewerkt met een culturele instelling met muziekexpertise. In Zeist wil Muziekvereniging Voorwaarts samen met de Muziekschool De Bilt-Zeist hierop inhaken.

Waar denken wij dan aan? Door inzet van de professionele docenten van de muziekschool en met medewerking van de amateurmuzikanten van Voorwaarts kan een aantrekkelijk lesprogramma in projectvorm worden samengesteld en gegeven op school, waarbij leerlingen via Voorwaarts een echt instrument krijgen en dus ook daadwerkelijk zelf muziek gaan maken. Zo’n project kan bijv. 4 tot 6 maanden duren en onder of ná schooltijd gegeven worden aan leerlingen van groep 4 t/m 8. Als afsluiting kunnen de leerlingen een echt optreden met Muziekvereniging Voorwaarts geven. Uiteraard kunnen wij het programma in overleg flexibel aanpassen aan uw wensen.

Door de samenwerking met een professionele partij in het muziekonderwijs en een lokale culturele vereniging zijn er mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor dit project. Daarnaast stelt Muziekvereniging Voorwaarts haar instrumenten en bijdrage aan het lesprogramma gratis ter beschikking. Op deze manier blijven de kosten voor dit muziekproject beperkt of kan het (afhankelijk van toegekende subsidies) zelfs kosteloos worden gegeven!

Wij bespreken graag vrijblijvend met u de mogelijkheden en uw wensen. Graag horen wij van u!

Top